Tham khảo không gian Audio – Music Life Style

300B Single-ended Anniversary – Tube Music Processor – Grand 5.0 – Loa S3

Hệ thống âm nhạc với Loa Grand Open trong không gian phòng khách mở liên thông. Phòng khách ~ 40m2
=> Cấu hình Bộ dàn gồm có: Loa Grand Open (kèm 1 Ampli đánh Loa Bass) – Ampli đèn 811 Single-ended Mark3s – DAC giải mã chơi nhạc số Tube Music Processor Standard

Hệ thống âm nhạc Grand Open trong không gian chung cư cao cấp. Phòng khách ~ 55m2
=> Cấu hình Bộ dàn gồm có: Loa Grand Open – Ampli đèn DL-50 Mark 3 Bluetooth – Tube Music Processor X-GRAND

Loa Eros 9DL50 Mark 3DL50 Mark 3 Bluetooth 4.0Tube music processor Grand

Anteros 9 Open Baffle Loudspeaker – 811 Monoblock Mark IVGrand Preamplifier with RemoteTube Music Processor X-Grand

Loa Anteros-5 – Ampli 811 Monoblock Mark IV Special Edition – Tube Music Processor X-Grand

Loa Anteros-3 Open Baffle – Ampli 811 Monoblock Mark IVTube Music Processor X-Grand

Loa Eros-9Ampli 811 Single-ended Mark 3s Special EditionTube Music Processor X-Grand