Dây tín hiệu

Dây Tín Hiệu gồm:

– 1 cặp (2 sợi) dây tín hiệu (mầu xám) : dài 1m

Chất liệu: Dây nhập khẩu

Chất lượng: Sản phẩm được sản xuất và test theo tiêu chuẩn Demo của Thivanlabs