NHÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM THIVANLABS TẠI ĐỨC, HÀ LAN

& ĐẠI DIỆN TẠI CHÂU ÂU

TCG Handels GmbH

Döppers Esch 7, 48531 Nordhorn, GERMANY

Hoạt động: trưng bày, giới thiệu, phân phối sản phẩm, giao dịch thương mại tại thị trường Đức và Châu Âu

Đại diện giao dịch: Mr. Eckhard Derks

Công ty: TCG Handels GmbH

Điện thoại: +49 (0) 5921 7884927

Email: info@tcg-gmbh.de

Website: www.thivanlabs.de

TCG Handels GmbH được công nhận là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Loa, Ampli đèn, Preamp, DAC đèn Thivanlabs tại Châu Âu. Khách hàng tại Châu Âu có thể liên hệ mua hàng trực tiếp với Nhà phân phối hoặc các đại lý được Nhà phân phối chứng nhận. Các thông tin về giá, dịch vụ và vận chuyển tại Châu Âu, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà phân phối theo thông tin liên hệ ở trên.

 


 

NHÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM THIVANLABS TẠI SCANDINAVIA

(ĐAN MẠCH, THỤY ĐIỂN, PHẦN LAN, NA UY)

PS AUDIO SCANDINAVIA

DK-7400 Herning, DENMARK

Hoạt động: trưng bày, giới thiệu, phân phối sản phẩm, giao dịch thương mại tại khu vực Scandinavia, gồm các quốc gia: Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và NaUy.

Đại diện giao dịch: Mr. Peter Selmer

Công ty: PS AUDIO Scandinavia

Điện thoại: +45 97121252

Email: ps@psaudio.dk

Website: www.psaudio.dk

PS AUDIO Scandinavia được công nhận là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Loa, Ampli đèn, Preamp đèn, DAC đèn Thivanlabs tại khu vực Scandinavia, gồm các quốc gia: Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy. Khách hàng tại các quốc gia này có thể liên hệ mua hàng trực tiếp với Nhà phân phối hoặc các đại lý được Nhà phân phối chứng nhận. Các thông tin về giá, dịch vụ và vận chuyển tại khu vực Scandinavia, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà phân phối theo thông tin liên hệ ở trên.

 


 

NHÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM THIVANLABS TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

SELECT AUDIO – EXQUISITE AUDIO EQUIPMENT

Ross House Flimby, CA15 8RX Maryport, UK

Hoạt động: trưng bày, giới thiệu, phân phối sản phẩm, giao dịch thương mại tại thị trường Châu Âu

Đại diện giao dịch: Mr. Stephen Ridddik

Công ty: Select Audio – Exquisite Audio

Điện thoại: +44 01900 601954

Email: info@selectaudio.co.uk

Website: www.selectaudio.co.uk

Select Audio được công nhận là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Loa, Ampli đèn, Preamp, DAC đèn Thivanlabs tại Vương quốc Anh. Khách hàng tại Vương quốc Anh có thể liên hệ mua hàng trực tiếp với Nhà phân phối hoặc các đại lý được Nhà phân phối chứng nhận. Các thông tin về giá, dịch vụ và vận chuyển tại Anh, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà phân phối theo thông tin liên hệ ở trên.

 


 

NHÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM THIVANLABS TẠI TÂY BAN NHA

LYRIC AUDIO ELITE SL

C / Tobalina nº 5 , Aguilar de Campoo , 34800 Palencia , Spain

Hoạt động: trưng bày, giới thiệu, phân phối sản phẩm, giao dịch thương mại tại thị trường Tây Ban Nha

Đại diện giao dịch: Mr. Francisco Gutiérrez Ruiz

Công ty: Lyric Audio Elite SL

Điện thoại: +34 – 979 11 80 00

Email: info@lyricaudio.com

Website: www.lyricaudio.com

Lyric Audio Elite được công nhận là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Loa, Ampli đèn, Preamp, DAC đèn Thivanlabs tại Tây Ban Nha. Khách hàng tại Tây Ban Nha có thể liên hệ mua hàng trực tiếp với Nhà phân phối hoặc các đại lý được Nhà phân phối chứng nhận. Các thông tin về giá, dịch vụ và vận chuyển tại Tây Ban Nha, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà phân phối theo thông tin liên hệ ở trên.

 


 

NHÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM THIVANLABS TẠI BA LAN

GALERIA AUDIO

Powstancow slaskich street 118, 53-333 Wrolaw, Poland

Hoạt động: trưng bày, giới thiệu, phân phối sản phẩm, giao dịch thương mại tại thị trường Ba Lan

Đại diện giao dịch: Mr. Roman Witkowski-Richter

Công ty: GALERIA AUDIO

Điện thoại: +48 71 336 52 67

Email: info@galeriaaudio.pl

Website: www.galeriaaudio.pl

Galeria Audio được công nhận là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Loa, Ampli đèn, Preamp, DAC đèn Thivanlabs tại Ba Lan. Khách hàng tại Ba Lan có thể liên hệ mua hàng trực tiếp với Nhà phân phối hoặc các đại lý được Nhà phân phối chứng nhận. Các thông tin về giá, dịch vụ và vận chuyển tại Ba Lan, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà phân phối theo thông tin liên hệ ở trên.

 

 


 

NHÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM THIVANLABS TẠI BENELUX, BELGIUM, NETHERLAND, LUXEMBURG

CITY AUDIO TRADE

PO box 88, 7490AB Delden, The Netherlands

Hoạt động: trưng bày, giới thiệu, phân phối sản phẩm, giao dịch thương mại tại thị trường BENELUX, BELGIUM, NETHERLAND, LUXEMBURG

Đại diện giao dịch: Mr. Wim Noppers

Công ty: CITY AUDIO TRADE

Điện thoại: +31(0)6 573 23781

Email: info@cityaudiotrade.com

Website: www.cityaudiotrade.com

CITY AUDIO TRADE được công nhận là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Loa, Ampli đèn, Preamp, DAC đèn Thivanlabs tại BENELUX, BELGIUM, NETHERLAND, LUXEMBURG. Khách hàng tại các khu vực này có thể liên hệ mua hàng trực tiếp với Nhà phân phối hoặc các đại lý được Nhà phân phối chứng nhận. Các thông tin về giá, dịch vụ và vận chuyển tại BENELUX, BELGIUM, NETHERLAND, LUXEMBURG, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà phân phối theo thông tin liên hệ ở trên

 

 


 

NHÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM THIVANLABS TẠI MỸ

(thông tin đang được cập nhật)

 


 

Vận chuyển : Chúng tôi có thể gửi hàng đến hầu hết các điểm đến phổ biến trên thế giới. Phí vận chuyển phụ thuộc vào số lượng hàng gửi, tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm gửi, thời gian và cách thức gửi mà quý khách lựa chọn. Quý khách cần cung cấp địa chỉ nhận hàng để chúng tôi có thể báo giá vận chuyển chính xác.